Portfolio

Events

Wedding

ჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батумиჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батуми


ჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батуми


ჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батуми


ჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батуми


ჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батуми


ჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батуми


ჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батуми


ჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батумиჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батумиჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батуми


ჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батуми


ჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батуми


ჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батуми


ჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батуми


ჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батуми


ჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батуми


ჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батуми


ჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батуми

ჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батуми


ჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батуми


ჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батуми


ჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батуми


ჯვრისწერის გადაღება, ქორცილის გადაღება, სურათების გადაღება ქორწილში, ქორწილის სურათები, გადაღება ქორწილისთვის, ფოტოგრაფი ქორწილისთვის, gadageba, gadaheba, korcilis gadageba, korcilis gadaheba, sakorwilo photosesia, sakorcilo photosesia, съемка Венчания, фотосъемка Венчания, съемка церемонии росписи в ЗАГСе, фотосессия церемонии росписи в ЗАГСе в Тбилиси, свадебная фотосессия в Тбилиси, свадебная фотосессия в Грузии, свадебная фотосъемка в Тбилиси, съемка свадьбы в Тбилиси, свадебная фотосессия в Батуми


Portrait

პორტრეტი Портрет Portrait


პორტრეტი Портрет Portrait

Birthday


დრონით გადაღება

Drone Shooting

დრონი, დრონით გადაღება 4K, საჰაერო გადაღება, გადაღება გრგ-სთვის, დრონით გადაღება მერიისთვის, დრონით მომსახურება, dronit gadageba, dronit gadaheba, sahaero gadageba meriistvis, sahaero gadageba grgstvis, dronit gadageba meriistvis, dronit gadageba grgstvis, dronit momsaxureba


დრონი, დრონით გადაღება 4K, საჰაერო გადაღება, გადაღება გრგ-სთვის, დრონით გადაღება მერიისთვის, დრონით მომსახურება, dronit gadageba, dronit gadaheba, sahaero gadageba meriistvis, sahaero gadageba grgstvis, dronit gadageba meriistvis, dronit gadageba grgstvis, dronit momsaxureba


დრონი, დრონით გადაღება 4K, საჰაერო გადაღება, გადაღება გრგ-სთვის, დრონით გადაღება მერიისთვის, დრონით მომსახურება, dronit gadageba, dronit gadaheba, sahaero gadageba meriistvis, sahaero gadageba grgstvis, dronit gadageba meriistvis, dronit gadageba grgstvis, dronit momsaxurebaClothes show

 

 

 

 

 Reportage

 

 

Presentation of BMW 3-th series
Studio Shooting

Студийная костюмированная съемка в стилистике XVIII века.
На выключенной вспышке фотографии получились очень лаконичными и загадочными. 

Wood studios
Ansamble "Metekhi"

Family photoshooting

Kids 


Subject shooting


Clothes

სპორტიული ტანსაცმლის გადაღება

ტანსაცმლის გადაღება

ტანსაცმლის გადაღება


IMAGE


იმიჯური გადაღება, ბიზნეს გადაღება, имиджевая съемка, бизнес съемкаიმიჯური გადაღება, ბიზნეს გადაღება, имиджевая съемка, бизнес съемка

INTERIOR

ინტერიერის გადაღება, съемка интерьера Тбилиси, interior shooting Tbilisi


Hotelსაქონელი, წარმოება, აღჭურვილობა

წარმოების გადაღება, აღჭურვილობის გადაღება

Production, Factory, Equipment

წარმოების გადაღება, აღჭურვილობის გადაღებაწარმოების გადაღება, აღჭურვილობის გადაღება

Boiler room

წარმოების გადაღება, აღჭურვილობის გადაღება


წარმოების გადაღება, აღჭურვილობის გადაღება


წარმოების გადაღება, აღჭურვილობის გადაღება


წარმოების გადაღება, აღჭურვილობის გადაღება


წარმოების გადაღება, აღჭურვილობის გადაღება


საქონლის გადაღება, წარმოების გადაღება, აღჭურვილობის გადაღება


წარმოების გადაღება, აღჭურვილობის გადაღება


წარმოების გადაღება, აღჭურვილობის გადაღება


წარმოების გადაღება, აღჭურვილობის გადაღება

სათფურების გადაღება

წარმოების გადაღება, აღჭურვილობის გადაღება, სათფურების გადაღება

Public Persons

ნინო ბურჯანაძე

Nino Burjanadze

ნინო ბურჯანაძე

გია გაგუა

Cars

Mersedes SLS AMG 6.3 

Mersedes SLS AMG 6.3


Mersedes SLS AMG 6.3


MersedesBMW i8


BMW i8


BMW i8


შეავსეთ აპლიკაცია

fill out an application


ზარი/Call

კონტაქტები
Contacts

 

გამოიწერეთ/Sign up